Skip to content


Projekt „Moje malá astronomie“.

MOJE MALÁ ASTRONOMIE

Nikdo učený z nebe nespadl

Populárně naučný projekt zaměřený na doplnění školní výuky přírodních věd, především astronomie a fyziky, pro děti 1.-5.ročníku ZŠ.

Ponoříme se spolu do hlubin vesmíru.
Prozkoumáme i planetu, na které žijeme.
Pomaloučku polehoučku pronikneme do tajů fyzikálních zákonů.

Koncepce projektu je založena na hravosti dětí mladšího školního věku, na jejich zvídavosti a fantazii, na přirozené inteligenci.
Cílem populárně naučného pětiletého cyklu je poznávání fyzikálních zákonů (i dalších přírodních věd) pomocí astronomie a naopak.
To vše přiměřeně věku dětí s ohledem postupně získávané znalosti ze školní výuky.
Úzká spolupráce s pedagogem jednotlivých skupin umožní individuální přístup. Z toho vyplývá rozmanitost a variabilita jednotlivých etap projektu, „ušitá na míru“ té které třídy.
Zapojit se mohou i kolektivy 2. a 3. tříd ZŠ, v těchto případech bude zintenzivněna počáteční fáze projektu.

Co děti čeká?

Školy z Moravské Třebové a přilehlého okolí navštíví Hvězdárnu Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová a také přímo DDM minimálně 2x ročně.

Podzim-zima: populárně naučná přednáška s videoprojekcí či komentovanou obrázkovou prezentací, soutěže a hry s astronomickou tématikou.
Jaro-konec šk.roku: návštěva hvězdárny s denním popř. večerním (nočním) pozorováním.

Školy ze vzdálenějších míst čeká celodopolední program 1x ročně. Možno se také domluvit na nočním pobytu v DDM.

Všichni bez rozdílu dostanou během roku alespoň jeden „domácí úkol“, první hned na úvod. Pozváni na akce, pořádané podle aktuální situace: pozorování zatmění, komet, meteorických rojů jsou samozřejmostí.

Malí astronomové průběžně obdrží tři různé zápisníky, pomůcky, šikovní soutěžící pak také odměny.
Největší odměnou by však pro ně měl být získaný vztah k jinak obávaným školním předmětům, pro nás zase třeba objevení budoucího „velkého“astronoma.

Referenční třídy: třída paní učitelky Faktorové, II.ZŠ Palackého, Moravská Třebová a třída paní učitelky Hany Mauerové, ZŠ Felberova, Svitavy.

Projekt probíhá pod záštitou Sekce pro děti a mládež České astronomické společnosti a za podpory občanského sdružení Hvězdárna Moravská Třebová.

Podrobnější informace získáte v DDM Moravská Třebová, tel.č.461 316 786, paní Barbora Švestková nebo na e-mailu hvezdarna-mt.cz@seznam.cz , paní Dagmar Jarošová.

About the author

Daja Dagmar Jarošová....Vesmír mi "žere" všechen čas :-). Vedu astronomický kroužek v DDM Moravská Třebová a starám se o rekonstrukci hvězdárny Boleslava Tecla při DDM Moravská Třebová. Mám moc ráda přírodu, protože je zázračná.

Podobné články

Komentáře

Žádné komentáře.

Přidat komentář

Povinné

Povinné

Volitelné