Skip to content


O Sekci

Sekce pro děti a mládež České astronomické společnosti

Je jednou ze složek České astronomické společnosti (dále ČAS) a řídí se stanovami ČAS. Sdružuje mladé zájemce o astronomii a kosmonautiku a zájemce o práci s dětmi a mládeží v dané oblasti. Formou externího členství umožňuje vstup do ČAS také zájemcům mladším 15 let.

———————————————————————–

Členství v sekci

Přihlášky do sekce

Výbor sekce

———————————————————————–

Hlavní činnost sekce

  • provozuje internetové stránky pro děti a mládež, zaměřené na astronomii
  • prezentuje výsledky práce svých členů
  • pro své členy pořádá jednodenní i vícedenní akce (výlety, exkurze,víkendové pobyty na hvězdárnách, pozorování, letní tábory)
  • začínajícím astronomům poskytuje pomoc a poradenství, např. při výběru a nákupu astronomické techniky, zapojování do pozorovacích programů a podobně
  • informuje o Astronomické olympiádě
  • spolupracuje s Českou kosmickou kanceláří (CSO) a Astronautickou sekcí ČAS při prezentaci akcí, pořádaných CSO pro děti a mládež

 

Členství v Sekci pro děti a mládež (dále též SDM)

může být řádné (kmenové či hostující) nebo externí:

• Kmenový člen musí být starší 15 let. Kmenově patří k Sekci pro děti a mládež. Platí plné příspěvky a náleží mu veškeré výhody, spojené s členstvím v ČAS.

• Hostující člen musí být starší 15 let. Kmenově patří jiné sekci nebo pobočce ČAS a se Sekcí pro děti mládež pouze spolupracuje. Platí plné příspěvky ve své kmenové sekci či pobočce a náleží mu veškeré výhody, spojené s členstvím v ČAS.

• Externí člen může být mladší 15 let. Platí pouze členský příspěvek do Sekce, nikoliv příspěvek člena ČAS. Účastní se akcí, pořádaných pro členy SDM a pobývá výhod, plynoucích z činnosti sekce. Po dosažení věku 15 let se může stát řádným členem ČAS, může však nadále zůstat pouze externím členem.

Kmenovým členem Sekce pro děti a mládež ČAS se může stát zájemce starší 15 let po vyplnění přihlášky ČAS (v tištěné nebo elektronické formě), jejím zaslání na kontaktní adresu a zaplacením ročního příspěvku. Jako řádný člen ČAS poté poštou obdrží členskou legitimaci. Členství v ČAS je dáno stanovami ČAS a organizačním řádem ČAS.

Hostujícím členem Sekce pro děti a mládež se může stát po domluvě s vedení SDM ten zájemce starší 15 let, který je řádným členem jiné pobočky či sekce ČAS.

Externím členem Sekce pro děti a mládež se může stát plnoletý zájemce, zájemce ve věku 15 – 18 let, ale také zájemce mladší 15 let. Podmínkou je vyplnění přihlášky SDM a zaplacení ročního příspěvku do SDM. Pro členy mladší 15 let je nutné vyplnit přihlášku v tištěné formě a doplnit ji podpisem zákonných zástupců. Přihlášky a roční příspěvek do sekce se zasílá na adresu předsedy SDM ČAS (uvedené níže). Členství vzniká podepsáním přihlášky předsedou SDM ČAS.

 

Výhody pro řádné členy ČAS:

- členský časopisy Astropis a Kosmické rozhledy (zdarma)

Členové mají právo být voleni do orgánů ČAS a aktivně se podílet na činnosti společnosti. Každému členu přísluší navíc výhody, které poskytuje pobočka nebo sekce, jejímž je členem. Členové ČAS mají slevy nebo vstup zdarma na astronomické pořady mnoha hvězdáren a planetárií.

 

 

Podmínky členství

Členství v SDM vzniká potvrzením přihlášky, u řádných členů následuje zaslání členské legitimace.

Povinnosti řádných členů plynou ze stanov ČAS.

Povinnosti externích členů plynou z činnosti sekce a patří k nim především aktivní účast na činnosti sekce a placení ročního členského příspěvku do SDM.

Ukončení členství řádných členů je možné postupem, uvedených ve stanovách ČAS a organizačním řádu ČAS.

Ukončení členství externích členů:

- na vlastní žádost, dohodou s vedením sekce

- ze strany vedení sekce, v případě porušování zásad slušného chování, při neplacení členského příspěvku do Sekce, nebo při pasivitě člena, delší než 1 rok

Členství v ČAS (řádné členství)…………….500 Kč pro osoby výdělečně činné

400 Kč studenti, důchodci a nevýdělečné osoby

700 Kč pro zahraniční členy

Členské příspěvky ČAS a SDM pro rok 2017:

Členský příspěvek do Sekce pro děti a mládež …………… 0 Kč

 

Více zde: http://www.astro.cz/cas/clenove/povinnosti/

 

Přihlášky pro členství v ČAS a SDM :

Řádné členství – přihláška ČAS ke stažení zde

Externí členství – přihláška SDM ke stažení zde

 

Výbor sekce

Předseda:  Martin Mašek

Místopředseda:  Petr Středa

Hospodář:  Věra Bartáková

 

 

Bankovní účet: 2200452457/2010

Komentáře

Žádné komentáře.

Přidat komentář

Povinné

Povinné

Volitelné