Skip to content


Pozorování Slunce pro začátečníky IV, SLUNCE NA INTERNETU

Moderní svět bychom si těžko představili bez internetu jako zprostředkovatele informací. Otevřením internetového prohlížeče se můžeme snadno dostat ke snímkům Slunce, nemusíme ani vlastnit dalekohled pro pozorování Slunce. Většina observatoří, odborných pracovišť, sond a astronomů-amatérů má vlastní webové stránky, kde sdílejí napozorovaná data.

Amatérský pozorovatel Slunce je omezen několika faktory:

  • Rotací Země okolo své osy: střídání dne a noci znemožňuje nepřetržité pozorování Slunce.
  • Geografickou polohou pozorovacího stanoviště: kvalita pozorování závisí na nadmořské výšce a dané klimatické situaci v místě pozorování. Velké sluneční dalekohledy bývají proto postaveny v místech s velkou nadmořskou výškou a s velmi suchým klimatem (Kanárské ostrovy, Havajské ostrovy, …)
  • Dostupnou pozorovací technikou: pro velmi detailní pozorování je potřeba technika, která je obvykle mimo finanční možnosti amatérského pozorovatele.
  • Časovými možnostmi pozorovatele se věnovat pozorování.

Prostřednictvím internetu lze tyto faktory eliminovat. Pozemské observatoře a amatérští astronomové pozorují Slunce z různých zeměpisných šířek. V případě nepříznivého počasí lze získat data z vysokohorských observatoří. Pokud by ani toto nestačilo, několik kosmických sond nepřetržitě Slunce sleduje.

Informace na začátek

Astronomia.zcu.cz

Astronomický server Fakulty pedagogické ZČU v Plzni zprostředkovává základní teoretické znalosti o astronomii včetně teorie o Slunci.

http://astronomia.zcu.cz

Astro.cz

Server České astronomické společnosti poskytuje informace a novinky z astronomie. Na serveru se objevují i články týkající se aktivity Slunce, slunečních sond a nových objevů. Lze zde najít aktuální snímky Slunce z družice SOHO.

http://astro.cz

http://www.astro.cz/obloha/slunce/

Kosmické sondy

Prvním krokem k vyhledání snímků Slunce je použití internetového vyhledávače. Mezi prvními vyhledanými obrázky bude nejčastěji „oranžové“ Slunce. Jedná se o snímky chromosféry pořízené družicí SOHO a SDO.

Nejvýhodnější metodou, jak neustále pozorovat Slunce bez rušivých atmosférických jevů, je vyslání kosmické družice na oběžnou dráhu Země. Mezi nejznámější patří družice SOHO a SDO.

SOHO

2. prosince 1995 byla vypuštěna sonda SOHO. Sonda je umístěna v Lagrangeově bodě L1 soustavy Slunce-Země, tato poloha umožňuje neustálé pozorování Slunce v různých oborech spektra. Snímky družicí SOHO jsou pořizovány každých 12 minut, na webovém archivu sondy se zveřejňují snímky 34krát za den. Družice snímkuje chromosféru na 4 vlnových délkách: 171, 195, 284 a 304 nm. Ve falešných barvách je Slunce modré, zelené, žluté a oranžové. SOHO snímá Slunce ve viditelném oboru a sleduje změny magnetického pole. Přístroji LASCO C2 a C3 snímá korónu.

Aktuální snímky Slunce: http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html

Archiv dat: http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query

SDO

Sonda SDO byla vypuštěna v lednu 2010. Hlavním cílem je porozumět sluneční dynamice. Od 20. května 2010 přináší družice snímky ve velmi vysokém rozlišení 4096 x 4096. Družice je schopna snímat Slunce v intervalu 10 sekund v 10 různých vlnových délkách. Na webovém archivu jsou snímky zveřejňovány se zpožděním 90 minut v časovém intervalu 20 minut. Tím se sonda SDO stává nejlepším kandidátem na internetové pozorování Slunce. Sonda má profily na různých sociálních sítích, kde je možné sledovat novinky.

Aktuální snímky a archiv dat: http://sdo.gsfc.nasa.gov/data/

Pozemní observatoře

CESAR

Zkratka CESAR označuje Centrální Evropský Sluneční Archiv, tento archiv provozuje observatoř Kanzelhöhe v Rakousku. Na hlavní straně jsou k dispozici aktuální kresby slunečních skvrn, snímky fotosféry a chromosféry. Na stránkách je přístupný kompletní archiv pozorování.

http://cesar.kso.ac.at/

Observatoř Mt. Wilson

Observatoř Mt. Wilson se nachází USA a je známá velkou sluneční věží o průměru 4,6 m (150 stop). Na stránkách observatoře je k dispozici archiv pozorování až do roku 1917. Data z pozorování po dobu 93 let dávají dostatečné množství informací o průběhu jednotlivých slunečních cyklů.

http://www.mtwilson.edu/

http://www.astro.ucla.edu/~obs/intro.html#other pages

Amatérská pozorování

Amatérská pozorování měla a mají v pozorování Slunce velkou roli. Amatérští astronomové navazují svými menšími přístroji na dlouhodobé řady pozorování a prodlužují je. Získávají tak kvalitní data pro předpovědi slunečních cyklů.

Spaceweather.com

Server Spaceweather.com se zabývá soustavou SlunceZemě a jevy, které se v této oblasti projevují. Astrofotografové zde publikují své fotografie slunečních skvrn, protuberancí, polárních září, halových jevů.

http://www.spaceweather.com/

The Sun Today

Pro aktivního pozorovatel Slunce je tento server zajímavým přínosem informací. Jsou zde publikovány kresby fotosféry a chromosféry, přehledy relativních čísel, efemeridy Slunce, rádiová pozorování a snímky Slunce.

http://astrosurf.com/obsolar/sun.html

Astronomické fórum

Fórum o astronomii astronomů amatérů z Česka a Slovenska. Rady, pozorování, fotografie a setkání. V příslušné sekci lze diskutovat nad pozorováním Slunce.

http://www.astro-forum.cz/

Na výše uvedených odkazech najde pozorovatel nepřeberné množsví aktuálních i archivních snímků, animací a videosekvencí. Materiály lze použít k vyhodnocení a porovnání vlastních pozorování s profesionálními a amaterskými pozorování.

About the author

Jakub Toman Jakub Toman - věčný student astronomie, se zájmem o Slunce a fotografii. motto: "Pořádek je pro blbce, inteligent zvládne chaos."

Podobné články

Komentáře

Žádné komentáře.

Přidat komentář

Povinné

Povinné

Volitelné