Skip to content


Výroční zpráva 2011


V roce 2011 měla Sekce pro děti a mládež  celkem 16 členů, z toho 4 kmenové členy, 6 hostujících členů a 6 externích členů. Ve výboru pracovali a pracují stále Ing. Věra Bartáková, Petr Komárek, Ing. Vlastimil Neliba a  Jan Gulaš. Nadále se scházíme především na pravidelných online schůzích.

 

Webové stránky

Stránky sekce jsme v roce 2011 změnili, zmodernizovali. Jejich účel a tedy i náplň  nadále zůstávají stejné  – podávat  informace o všem, co by mohlo mladé a začínající astronomy zajímat.  Kromě samotných informací o astronomických akcích, zajímavostech, dění na obloze atd. jsme na stránkách vyhlásili a s úspěchem do konce dovedli etapovou korespondenční soutěž.  Vítězem se stal Matěj Pur z Liberce a získal tak knihu Kvantová teorie nikoho nezabije.

 

Astronomické  kroužky

Dále vedeme 4 astronomické kroužky – v Rumburku, Kladně, Třeboni a Moravské Třebové. Astronomickému kroužku při DDM Moravská Třebová  náleží Hvězdárna Boleslava Tecla, která po roce oprav začíná pomalu být schopná provozu. Kladenský kroužek podniká pravidelné víkendové výpravy na hvězdárnu v Sezimově Ústí.

Pro další astronomické kroužky připravujeme materiály a s několika vedoucími jsme v kontaktu.

 

Přednášky a další akce pro děti

Nadále pro veřejnost připravujeme přednášky a pro děti akce, na kterých je nejen seznamujeme s astronomií, ale také využíváme jejich hravosti a soutěživosti k malému soupeření.

Na přednášku V. Bartákové Komety a jiné smetí se ve Varnsdorfu a Rumburku sešlo dohromady asi 70 lidí. Programu pro děti s názvem Putování za sluníčkem aneb Proč je v zimě zima se opět ve Varnsdorfu, Rumburku a také na táboře v Novém Městě nad Metují zúčastnilo přibližně 50 dětí. Ke konci roku jsme přišli s novým programem Kam se poděla tma, ve kterém využíváme nafukovací zeměkouli mezinárodní organizace UNAWE (www.unawe.org), kterou pro nás získal pan Luboš Brát ze Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS. Na premiéru programu dorazilo 12 dětí a program pokračuje i v roce 2012.

Pro děti z našich kroužků jsme  na jeden květnový víkend připravili dvoudenní exkurzi do Prahy. Navštívili jsme astronomické cíle Staroměstského náměstí, Karlův most, Keplerovo muzeum, planetárium a hvězdárny na Petříně i v Ďáblicích.

V Moravské Třebové paní Dagmar Jarošová pod patronátem místního DDM uspořádala několik astronomických akcí pro děti, veřejnost a školy, například pozorování lednového zatmění Slunce nebo astronomický program na Dni stromů. Astronomie v Moravské Třebové díky paní Jarošové skutečně vzkvétá: http://hvezdarnabtecla.blog.cz/galerie/zatmeni-slunce-4-1-2011

 

Dva astronomicko-kosmonautické tábory, Říčky v Orlických horách

Oba tábory jsme pořádali ve spolupráci se ZO ČSOP Žlutý květ. V tomto roce jsme poprvé rozdělili začátečníky a pokročilé. Zatímco začátečníci bydleli ve Ski klubu, pokročilí se přestěhovali do krásné Chalupy Polesí asi o 500 metrů dále. Program obou táborů byl zcela jiný a skupiny se v podstatě potkávaly jen při pozorování na louce nebo při hrách v lese.  Za SDM program pro začátečníky zajišťoval (velmi dobře!) náš odchovanec z minulých táborů, Jan Kadlec. U pokročilých s organizací pomáhala další bývalá tábornice, Katka Hessová. Z tábora pokročilých bohužel nemáme až na pár výjimek  žádné fotografie – selhala paměťová karta fotoaparátu a data se nepodařilo zachránit. Na druhou stranu jsme na naše astronomické tábory měli až neuvěřitelně krásné počasí, kterého jsme bohatě využili. http://www.zlutykvet.cz/fotogalerie.html

Astronomicko-kosmonautický tábor budeme v mírně obměněné podobě pořádat i letos, více informací a přihlášku najdete zde.

 

Malý Messierův maraton

Začátkem dubna se na louce před Hvězdárnou Boleslava Tecla v Moravské Třebové uskutečnil první ročník této akce. Počasí nebylo ideální a ani poloha hvězdárny není šťastná, protože jihovýchodní obzor ničí světelné znečištění. Přesto se nám podařilo ulovit poměrně slušný počet objektů z Messierova seznamu a pozorování končilo až k ránu. Na program v DDM přišly především děti z astronomického kroužku při DDM Moravská Třebová, samotného pozorování se účastnili i jejich rodiče a několik dalších zvídavců. http://www.astro.cz/clanek/4654

 

Pomoc na finále AO a semináři SPMH

Malým dílem jsme se zapojili i do akcí jiných pořadatelů,  konkrétně jsme pomáhali při finále Astronomické olympiády v Praze a  „vařením komety“ zpestřili program Malého semináře o výzkumu meziplanetární hmoty v Ondřejově.

 

Hvězdný poslíček

V prosinci jsme slavnostně odstartovali nové vydávání Hvězdného poslíčka. Jde o čtvrtletník a jednotlivá čísla budou vycházet ve dny slunovratu a rovnodennosti – tedy v astronomicky významné dny. Cílem je informovat širší okruh čtenářů o tom nejzajímavějším, co uplynulé období přineslo milovníkům astronomie, a o tom, co nás čeká v nejbližších měsících. Své místo v Hvězdném poslíčkovi budou mít i astronomické kroužky a na čtenáře čekají také různé soutěže. Nulté číslo Hvězdného poslíčka si můžete prohlédnout zde.

 

 

About the author

Věra Bartáková Věra Bartáková ... hospodářka Sekce pro děti a mládež, amatérská astronomka

Podobné články

Komentáře

Žádné komentáře.

Přidat komentář

Povinné

Povinné

Volitelné