Skip to content


Komety, sluníčko a Mayové na severu Čech

Ve Šluknovském výběžku nemají děti moc šancí setkat se s astronomií. Často jedinou příležitostí bývají hodiny prvouky nebo fyziky ve škole  a snad i nějaký školní výlet, například do pražského planetária. Společně s DDM v Rumburku jsme si tedy na začátek února domluvili „astronávštěvu“ ve třech rumburských školách a na závěr  týdne jsme  slíbili přednášky na dvou středních školách ve Varnsdorfu.  Celkem tak máme za čtyři dny na kontě 6 programů pro děti a tři přednášky.

V úterý jsme začali na ZŠ Pastelka. První skupince dětí z první až třetí třídy vybraly paní učitelky program Putování za sluníčkem aneb Proč je v zimě zima. Druhá skupinka, čtvrťáci a páťáci, si pak poslechli povídání o kometách.  Obě skupinky měly dohromady asi 70 dětí. K programům plným povídání a obrázků patří také pracovní  listy s doplňovačkou a dalšími úkoly. Pro názornost jsme použili několikrát i naši nafukovací zeměkouli. Otázek na konci bylo hodně – mladší děti zajímali hlavně mimožemšťani, konec světa a jestli nás nemůže spolknout černá díra.  Starší děti pokládaly otázky mnohem více k tématu a několik otázek svědčilo o tom, že se děti o vesmír skutečně zajímají  a vědí  i poměrně málo známé věci.

Ve středu jsme zavítali do ZŠ v Jindřichově. Opět na nás čekaly dvě skupinky dětí  a opět  bylo dětí dohromady asi 70. Výběr programu však nechaly učitelky na nás a tak jsme prvňákům až třeťákům vyprávěli a ukazovali, co viděli Čmelda a Brumda na obloze. Čtvrťáky a páťáky jsme znovu „zaměstnali“ kometami. Prostředí školní družiny bylo přímo ideální pro úplný program, takže děti nejen vyplňovaly úkoly v pracovních listech, ale také si zahrály astrokimovku a skládaly rozstříhané obrázky. Nafukovací zeměkoule tentokrát putovala od jednoho k druhému a děti na ní hledaly Evropu a zjišťovaly, která místa Země jsou nejvíce zamořena světelným smogem.

Čtvrtek patřil Nové škole. Do školní auly se tentokrát  vešlo  ve dvou skupinkách 200 dětí. Zvířátka kolem Malého medvěda a různé barevné mlhoviny mladší děti skutečně zaujaly a štěbetání a les ručiček, neustále ukazujících na plátno, nás sice maličko rušily, ale zájem nás moc těšil. Na vyplňování pracovních listů a hry nebyl prostor a tak jsme nakonec jen poslali po aule naši zeměkouli a děti si s ní na závěr aspoň maličko zahrály. Starším dětem jsme opět povídali o kometách. Děti byly po celou dobu velmi pozorné a nakonec nás opravdu zasypaly spoustou otázek. Po chvíli jsme bohužel z nedostatku času museli  dotazy stopnout a odkázat tazatele na fórum našich stránek. O pracovní listy jsme ale ani tyto děti nepřipravili a nechali jsme je dětem u paní učitelek.

Závěr  týdne jsme strávili na VOŠ a SŠ ve Varnsdorfu a na VOŠ a SPŠ Varnsdorf. Tady si postupně  přednášku Rok 2012 a Mayský kalendář  ve třech skupinách vyslechlo asi 100 studentů. Kupodivu nejméně otázek měli naši středoškoláci, ačkoliv se jejich pozornosti nedalo nic vytýkat…

Byl to velmi nabitý týden. Snad jsme aspoň některým dětem pootevřeli nějaké to „okno do vesmíru“. Nám rumburské děti ukázaly, že se v každém koutku republiky najdou zvídaví čtenáři a přemýšlivé hlavičky. Pro nás z tohoto týdne vyplynulo několik nových zkušeností. Aby se programy daly lépe přizpůsobit různě velkým  skupinkám dětí,  aniž bychom museli omezovat jejich vlastní aktivitu,  zkusíme si s programy ještě trochu pohrát a udělat je v několika verzích. Pochopitelně budeme dále rozšiřovat nabídku. Vzhledem k našemu časovému vytížení se však podobný astronomický týden na severu země (nebo někde jinde) může opakovat nejdřív za rok…

About the author

Věra Bartáková Věra Bartáková ... hospodářka Sekce pro děti a mládež, amatérská astronomka

Podobné články

Komentáře

Žádné komentáře.

Přidat komentář

Povinné

Povinné

Volitelné