Skip to content


Pozorovací víkendy AK Kladno v Sezimově Ústí

Tak jako v minulém roce i v roce letošním uskutečnil Astronomický kroužek v Kladně pravidelné pozorovací víkendy na Hvězdárně Františka Pešty v Sezimově Ústí. S touto hvězdárnou náš kroužek již několik let úzce spolupracuje a k dispozici zde máme několik dalekohledů – zrcadlový dalekohled typu Cassegrain o průměru 300 mm, čočkový dalekohled o průměru 100 mm a nový samonaváděcí dalekohled Celestron o průměru 280 mm. Ten ovšem nepatří hvězdárně, ale je na hvězdárnu zapůjčen.

První pozorovací víkend se uskutečnil ve dnech 29. – 30.5. a druhý 19. – 20.6.2010. Na hvězdárnu odjíždíme vždy kolem půl osmé ráno z Kladna a den na hvězdárně využíváme k opakování astronomických znalostí, vědomostním soutěžím, pozorování sluneční činnosti a přípravě na večerní pozorování. Své uplatnění zde najdou i filmy na DVD s astronomickou tématikou, ale i taková DVD, která umožní dětem relaxování. Druhý den si pak děti zpracovávají napozorované výsledky a po úklidu hvězdárny po poledni odjíždíme domů. Pvní pozorovací víkend se nám vydařil a mohli jsme se plně věnovat pozorování Slunce, planet, objektů Messierova katalogu. Pro některé děti, které např. poprvé viděly Saturna dalekohledem, to byl nezapomenutelný zážitek. Druhý víkend bylo ale oba dva dny zataženo. Sice v sobotu večer to asi půl hodiny vypadalo, že nám štěstí bude přát a vyjasní se, ale nakonec se k nám obrátilo zády. A tak večer probíhaly různé soutěže (např. sestavení puzzle mapy hvězdné oblohy na čas a atd.) a promítání filmů.

Příští pozorovací víkend uskuteční náš kroužek až koncem měsíce října, neboť v průběhu prázdnin a měsíce září Labyrint, kde kroužek sídlí, kroužky nepořádá. A tak nám nezbývá nic jiného než si přát, aby nám opět štěstí přálo a mohli jsme pozorovat.

About the author

Vlastimil Neliba Vlastimil Neliba</b.

Podobné články

Komentáře

Žádné komentáře.

Přidat komentář

Povinné

Povinné

Volitelné