Skip to content


Miroslav Stingl: 2012 Mayové, jejich civilizace a zánik světa ☺☺☺

Velmi pěkně psaný cestopis z několika výprav za mayskými památkami. Vyprávění velmi nenásilně přechází z popisu samotné cesty do příběhů z mayské historie  a mytologie. Navíc je knížka i hezká, napsaná na silném, tvrdém, lehce nažloutlém papíře, hnědým písmem. Stránky jsou nápaditě číslovány, nejen našimi arabskými číslicemi,  ale také v mayským způsobem. Text doplňují pěkné jednobarevné kresby.

V knize je kupodivu jen velmi nepatrná pozornost věnována tomu, o čem hovoří její název, tedy konci světa v roce 2012. Ačkoliv to knize spíše prospělo než ublížilo, je takový rozpor velmi zarážející.

Určeno: dospělým čtenářům,  pro děti může být místy příliš drsná

Co je na knize dobré: Je psaná velmi pěkně, čtenář  se při četbě nenudí a zároveň se dozví velké množství zajímavostí o geografii a historii mayské  říše, o jejich stavbách, náboženství, rituálech a o důvodech, které nakonec vedly k úpadku národa. Graficky se také velmi povedla.

Co není dobré:  Kniha se jmenuje 2012, Mayové, jejich civilizace a zánik světa. Navozuje dojem, že se bude mluvit o hrůzném proroctví. To je hodně  nečestné, protože ve skutečnosti se kniha věnuje mayské  říši a nikoliv nějakým vizím zkázy.   Poznámky nakladatelství o reedici knihy z roku 1974 ukazuje, že  jde jen o velmi podlý reklamní trik!

O konci světa se v knize mluví jako o nesporném  faktu,  i když  pouze na jejím začátku a konci, zcela mimo hlavní obsah knihy. Navíc důkazy pro takové tvrzení autor neuvádí, případně za ně vydává něco, co ve skutečnosti žádným důkazem není.

V textu jsou často popisovány zajímavé památky,  stavby,  místa, fotografie však většinou chybí.  Fotografií je v celé knize  jen necelá dvacítka – velká škoda!

Vnitřní předsádka knihy má jako motiv aztécký „kalendář“, nikoliv Mayský.

Ten, kdo prováděl  korektury textu, nebyl právě pečlivý…

Ukázky:

„Ryze toltécký, mexický ráz měl jiný způsob náboženského obětování, který Landa popisuje. Prováděli ho čtyři kněží, ozdobení modrou barvou, na plošinách obětních pyramid. Tady, ve městě Opeřeného hada, jsem navštívil dvě z nich – Venušinu pyramidu a Pyramidu orlů a jaguárů. Na obětní kámen na vrcholku pyramidy položili kněží vyvoleného muže. Potom mu žrec kamenným nožem otevřel hruď, jediným pohybem z ní vyrval ještě živé srdce a prudce stříkající krví kropil oltář nebo sochu boha, kterému obřad náležel. Tělo člověka bez srdce pak obětník shodil z vrcholu pyramidy. Tam uchopili tělo jiní kněží, svlékli z mrtvého kůži a sami se do ní oblékli. Tento hrozný obřad však biskupa Landu pobuřoval mnohem méně než jiný, nečestný a hříšný, jak říká, způsob dobrovolného masového sebeobětování, který však nemusel ve všech případech skončit smrtí.“

„ Podél velké bílé cesty seřadili stavitelé Dzibilchaltúnu stély ozdobené vročením (nejčitelnější z nich 9.14.10.0.0. – 5 Ahau 3 Mac odpovídá našemu roku 462) a zvlášť významné budovy. Cenote leží uprostřed cesty. Pohlédnu-li od ní přímo před sebe, vidím na konci silnice  jedinou dnes už zcela rekonstruovanou budovu, onen chrám vypínající se na soklu polorozsypané pyramidy. Když se ohlédnu, spatřím druhou, zřejmě rovněž důležitou  svatyni, které Andrew začal prostě říkat Stojící chrám. Podobně  jako zbytky budov na palácových náměstích podobá se Stojící chrám (lépe řečeno původní svatyně, která je zabudovaná do základů chrámu)  spíše stavbám nejstarších mayských měst usumacintské oblasti než sousední  městům indiánského Yukatánu. V základech tohoto původního chrámu nalezl Andrews barevnou keramiku, která sem byla dopravena zřejmě z Uaxactúnu už někdy v prvním století našeho letopočtu.“

Hodnocení, doporučení: Povedená kniha, která je však o něčem jiném než říká název. Rozhodně ale stojí za přečtení, zvlášť pokud vám téma starověké mayské říše připadá zajímavé. Bez biflování a pročítání  nezáživných encyklopedií se z ní dozvíte o mayské civilizaci a jejím úpadku spoustu věcí a nenecháte se pak zmást  nepravdivými informacemi. O konci světa se v ní nedozvíte téměř nic… Knihu doporučujeme, vzhledem k nečestným praktikám nakladatelství ale jen vypůjčit v knihovně!

Další informace:

Nakladatelství:   JOTA Brno

Rok vydání: 2011

Cena: 279 Kč

Rozsah:  280  stránek A4

Ilustrace: černobílé, velké a pěkné, 12  stránek  barevných  fotografií

About the author

Věra Bartáková Věra Bartáková ... bývalá předsedkyně a později hospodářka Sekce pro děti a mládež, amatérská astronomka, hlavní duše hvězdárny v Mikulášovicích

Podobné články

Komentáře

Žádné komentáře.

Přidat komentář

Povinné

Povinné

Volitelné