Skip to content


Magda Wimmer: Proroctví Mayů ☻☻☻

Kniha na velmi populární téma je dílkem autorky, která údajně dva roky studovala život Mayů přímo ve Střední Americe. Přibližně polovina knihy se věnuje proroctvím Mayů, druhá půlka jakýmsi mayským horoskopům.  Obě části však působí velmi roztěkaně, neuspořádaně a není jasný cíl, ke kterému autorka směřuje. Proroctví jsou rozplizlá a nic důležitého neříkají.  Ani u nich,  ani  při výkladu jednotlivých symbolů není jasné, z čeho autorka vychází, co je zdrojem jejích poznatků.  Jen se párkrát zmiňuje, že hovořila s mnoha Mayi, dokonce prý s mayskými šamany…

Některá spojení  (nám , současným Evropanům?) nejsou právě srozumitelná a zasloužila by  vysvětlení .  Například znamení Lamat je popsáno slovy: “Je znamením Měsíce a králíka. Mladý člověk se řídí pravidly nutnými k zachování rovnováhy a harmonie – jeho i ostatních.“

V knize je množství tak nehorázných astronomických  nesmyslů, že to až bere dech.  Například údajně byla posledních 5 200 let „na horizontu jako jitřenka či večernice patrná planeta Venuše“ a „ v následujících 5 200 letech se do úlohy určující pozemské dění dostane souhvězdí Plejád“ .  Případně  o datu  21. prosince 2012  tvrdí,  že „jde o den, kdy Slunce dospěje do středu  naší Galaxie, což se odehrává každých 26 000 let.“  Úplnou perlou je pak tvrzení, že se v tomto dni budou křížit dráhy Slunce, Země a planet  Mléčné dráhy ( velmi by mě zajímalo, jak si to autorka představuje!).

Určeno: dospělým čtenářům

Co je na knize dobré: Ilustrace a fotografie.  Nemluví o konci světa. Podává základní informace o Mayském kalendáři, o mayské  mytologii, o problémech dnešních Mayů a o tom, čeho se ve skutečnosti týkají mayská poselství.

Co není dobré: Zmatenost,  roztěkanost, povrchnost, naivita, špatná koncepce. Nepodložená, snad i lživá tvrzení.  Jsou zde hlásány naprosté nesmysly a brány jako základ pro očekávané společenské změny. Vše  se vztahuje k datu 21.12.2012, ačkoliv toto datum není prokazatelně spojené s koncem dlouhého cyklu (dle  autorky o délce 5 200 let, ve skutečnosti přibližně 5 125 let).

Ukázka:

>> Mayové, Inkové, Maorové, Navajové, Siouxové, Tibeťané, Lakotové, australští Aboriginové a mnohé další starobylé národy tvrdí, že pocházíme současně  z hvězd  i ze Země. „Uvědomme si, že jsme spirituální bytosti ve fyzickém těle. Musíme procitnout a navázat spojení se všemi živočichy a Matkou zemí, jež nás živí.  Čas nadešel.“  A potom vyprávějí o velkém snu a vizi svých předků:

„ Díváme se na svět jako na třpytící se síť, v  níž je vše provázáno se vším. Vidíme planetu, civilizovanou a obydlenou lidmi, kteří si uvědomují své tvůrčí síly. Jednají moudře a vědí, že jsou sami tvůrci své skutečnosti. Vidíme Zemi, na níž lidé již nepotřebují zákony, které by  je chránily  proti ostatním. Mezi lidmi a všemi  živými tvory bude platit pouze zákon vzájemné úcty. Vidíme Zemi,  jež  již není rozdělena chtivostí a předsudky. Nastal čas a pavučina životní energie začne znovu fungovat. Vidíme novou Zemi, kde si lidé vládnou sami a jejich konání a myšlení pochází z nitra srdcí. Vidíme novou matku Zemi,  jež žije v souladu se svými dětmi, je živena a vyživuje, dýchá a poskytuje dech, přijímá teplo a vydává je.  Je to Země pohybující se v rytmu vesmíru.“

Hodnocení, doporučení: Kniha je paskvil. Nepodává téměř žádné užitečné informace, nepobaví a není ku prospěchu ani skalním zastáncům konce světa, ani skeptikům.  Prospěšná by snad mohla být vyděšeným lidem, kteří v hrůze očekávají zimní slunovrat 2012, pokud by byli schopní vnímat, co  údajná  mayská proroctví  říkají. Knihu nedoporučujeme.

Další informace:

Nakladatelství:   DIALOG Liberec

Rok vydání: 2008

Cena: 239 Kč

Rozsah:  279  stránek A5

Ilustrace: černobílé, pěkné, 5 stránek  barevných  fotografií

 

About the author

Věra Bartáková Věra Bartáková ... bývalá předsedkyně a později hospodářka Sekce pro děti a mládež, amatérská astronomka, hlavní duše hvězdárny v Mikulášovicích

Podobné články

Komentáře

Žádné komentáře.

Přidat komentář

Povinné

Povinné

Volitelné